MARGUEBAH és un gabinet de psicologia enfocat a l’atenció terapèutica, localitzat a la ciutat de Barcelona. El gabinet pren el seu nom a partir del de la seva fundadora, Mariana Guedes Bahia i neix des de la seva passió per les persones i per les paraules; per l’efecte estètic i terapèutic que es crea entre totes dues.
El treball terapèutic que es proposa en MARGUEBAH combina les pràctiques de la psicoteràpia i de l’art teràpia. D’aquesta forma, es desenvolupen les capacitats analítiques i creatives d’una forma integrada.
MARGUEBAH ofereix els seus serveis en castellà, català, portuguès (llengua materna de la seva fundadora) i anglès.

SERVIÇOS

peach-5.png

Assessorament Psicològic

 • “Quin tipus d’ajuda professional (psicològica o altres ) és més adequada davant d’aquesta situació?“
 • “Com hauria d’actuar davant d’aquest diagnòstic clínic (propi o a la meva família)?”
 • “Tinc la necessitat de comunicar una notícia seriosa i dolorosa a una persona molt propera”
Llegir més →

Els anteriors són exemples de preguntes o dubtes amb les que ens enfrontem recurrentment. Demanen una presa de decisió ràpida que, en si mateixa, té conseqüències pel futur de un mateix, i de vegades pel d’altres. En aquests contextos, resulta de gran ajuda consultar amb un professional que, des d’un paper neutral, contribueixi a estructurar i formular aquesta decisió.

El servei d’Assessorament Psicològic de MARGUEBAH està concebut precisament per a aquest tipus de demandes concises i puntuals. Es planteja amb caràcter més psicoeducatiu que exploratori i, en definitiva, persegueix facilitar el treball de valoració dels avantatges / desavantatges d’una decisió, contemplar les alternatives d’actuació i establir prioritats.

De vegades, a partir de l’anàlisi efectuada sobre una situació concreta, es construeix la decisió d’iniciar un treball psicoterapèutic de més ampli abast.

Enquadrament del treball

L’Assessorament Psicològic té la forma de sessions puntuals (1 a 3 sessions) amb durada de 50 minuts i regularitat a convenir.  

 

Psicoterapia / Arteterapia

 • “Encara que tot em va bé, noto que em falta il·lusió en la meva vida”
 • “M’enuig de manera exacerbada per petites coses i això em desagrada molt”
 • “Determinades situacions aparentment banals em produeixen una ansietat inexplicable”
 • “Les meves relacions de parella no duren i començo a preguntar-me si té alguna cosa a veure amb mi”
Llegir més →

Els exemples anteriors representen algunes demandes habituals que s’aborden en l’activitat psicoterapèutica.

De forma breu, podria dir-se que la Psicoteràpia persegueix convertir el patiment o la inquietud en una ocasió de canvi i que s’inicia i pren forma a partir de la demanda d’ajuda del client. Les demandes, com els exemples llistats, poden ser més concretes o difuses, psicosomàtiques o asimptomàtiques, i com a dificultats que representen, són el punt de partida d’un treball de transformació personal.

El treball de Psicoteràpia que es proposa en MARGUEBAH part d’un pressupost fonamental existencialista: Totes les dificultats personals que limiten el benestar de la persona, físic, psicològic o tots dos, qüestionen, en alguna mesura, la seva visió del món i de si mateix. Així doncs, per més quotidianes que siguin les demandes, molt freqüentment acaben traduint-se en dilemes morals. Temes com la llibertat, el desig, la culpa, l’espontaneïtat, l’amor, el perdó, la pèrdua, l’acceptació són personatges clàssics del treball terapèutic; els vincles més significatius, -la família, la parella- l’escenari predilecte d’aquestes passions humanes.

Els beneficis d’una Psicoteràpia humanista són l’autodescobriment que arriba a assolir el pacient i la coherència que es va consolidant entre el que sent, el que pensa i el que fa, que condueix al seu benestar. A través del treball terapèutic es construeixen una sèrie de capacitats per passar a actuar sobre la realitat, transformant-la -en comptes d’aguantar-la o patir-la – així como flexibilitat per solucionar esdeveniments complexos. La meta de la psicoteràpia és la promoció d’autonomia de les persones, perquè puguin afrontar els reptes que la vida presenta amb confiança i vitalitat sense ajuda professional.

En MARGUEBAH es combina un mètode conversacional amb l’Artteràpia. Per esbrinar què passa, es proposa un diàleg empàtic, exploratori en el qual el component més important és l’escolta activa per part del terapeuta. Totes les dimensions del llenguatge, verbal, corporal, contextual són objecte d’atenció. Al llarg del procés, el treball transita d’allò concret a allò conceptual i allò vivencial, fent ús de la potència de l’expressió artística, sigui a través del treball amb el cos, la música, la pintura, l’escriptura o la dramatització. Una altra dinàmica contínua que permet l’ús de la creativitat és la que posa en contrast el literal (què passa?) I el simbòlic (què vol dir?). L’expressió artística, en si mateixa ja comunicativa i terapèutica, s’intercala en el procés psicoterapèutic i ho impregna de sentit d’una manera harmoniosa, ajustada als temps i necessitats de cada persona/ parella.

 

Enquadrament del treball:

Els processos psicoterapèutics tenen una durada molt variable (entre mesos i anys) segons la naturalesa de la demanda i la implicació del client en el treball terapèutic. Durant aquests processos, poden succeir-se períodes de pausa o espaiament de les sessions, inicialment previstes amb una periodicitat setmanal.

La intervenció s’estructura en format individual, de parella o grupal, segons les característiques de la demanda. La durada de les sessions és de 50 minuts en format Individual i 1h30 per parelles. Les sessions es proposen amb regularitat setmanal.

Tallers de Artteràpia

Un temps i un espai per dedicarse a un mateix, escoltar amb el cos, trobar sentits als nostres hábits, interrogar-se cap a ón ens porten els nostres passos, experimentar amb materials per trobar-se amb … algú que coneixes? 

No es requereixen experiència ni coneixements tècnics.  

Llegir més →

Continguts específics:

 • Som Madres/Padres

Treball amb els models interns de pa/maternitat. Per a persones amb pors i inseguretats respecte a la paternitat; amb dubtes pel que fa a la construcció de la família; persones que no estan d’acord amb la seva parella que fa a tenir (més) fills; parelles superades pel canvi del sistema familiar.

 • Millor sol o acompanyat?

Treball amb vínculs. Per a, per exemple, a persones que d’una manera reiterada manifesten problemes en les relacions amb els altres en contextos variats com el professional, social, familiar o altres.

 • El dol no em deixa

Treball amb perdues. Dirigit, per exemple, a persones que no s’han adaptat després d’una història de separació dolorosa, pèrdues; en situació de niu buit.

 • Ni amb tu ni sense tu

Treball amb polaritats. Per a persones amb problemes de dependència emocional en les relacions; intolerància a la soledat; cuidadors amb la vida personal limitada pels qui tenen cura.  

 • Programa parella – L’Amor i els seus derivats

Dirigit, per exemple, a persones sense parella amb sentiments de buit i tristesa associat a això; persones amb dificultat en comprometre; persones amb confusió respecte a conceptes com l’amor, l’enamorament, el compromís, la fidelitat, la relació.

 

Xerrades Informativas

La Xerrada informatives té un caràcter formatiu enfocat a la prevenció de conductes de risc i a la promoció del benestar i salut mental. Consisteix en l’exposició d’informació d’una forma dinàmica i interactiva amb l’audiència incloent un espai final pràctic destinat a exercicis vivencials, aclariment de dubtes o comentaris d’exemples concrets.

Llegir més →

 

Xerrades amb Pares:

 • Els límits dels Maltractaments en la família: reconèixer-los i actuar
 • L’equilibri en la parella: conciliar ser pare i ser parella
 • Canals de comunicació entre pares i fills
 • Permetre / Prohibir: els estils educatius parentals
 • Trastorns Alimentaris: ¿ què diu aquest plat ple?
 • Germans que es donen l’esquena: educar en plural

Xerrades amb Adolescents:

 • Un porro i una pantalla:  7 diferencias, ¿quantes semblances?
 • Dir que sí, dir que no: ¿Sóc l’amo de mi mateix?
 • El meu cos com el planeta: gaudir, respetar i preservar.
 • Tots diferents tots iguals: i tu, d’on ets?
 • Els accidents de trànsit: si em passa, ¿què?

Les xerrades tenen una durada de 1h 30m i una periodicitat mensual. Les inscripcions a les xerrades es poden fer de forma solta o en bloc.

TRAJECTÓRIA PROFISSIONAL

peach-5.png

Mariana Guedes Bahia
Porto (Portugal), 1979

Llicenciada en Psicologia – àrea Clínica – per la Universidade do Minho, Portugal (2002).

Després dels primers contactes amb la pràctica professional en l’àmbit hospitalari (Hospital S. João – Porto), em trasllado a Barcelona per continuar la meva formació teòrica i pràctica.

Durant tres anys combino la realització del Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB) amb la col·laboració amb diverses entitats públiques i privades (Associació Septimània, CAP d ‘El Prat de Llobregat, Servei Mancomunat d’Atenció i Seguiment de Drogodependències Fontsanta, CAP Manso i Centre Labor-Nepp) exercint de terapeuta i / o co-terapeuta, individual i / o grupal, formadora i conferenciant entre pacients amb diferents problemàtiques com trastorns de la conducta alimentària, dependència d’alcohol, problemes d’ansietat i depressió. En aquest període el meu bagatge teòric i pràctic quedarà marcat per la psicoteràpia constructivista i existencial, en la qual em seguiré formant contínuament.

Obertura del gabinet de Psicoteràpia MARGUEBAH al setembre de 2005, abans de concloure el Màster en Teràpia Cognitivo-Social amb qualificació d’Excel·lent (març 2006).

De 2006 a 2010 estreno i dirigeixo una Consulta de Psicología privada en una infra-estructura pública, el Centre d’Atenció Primària Can Bou, de Castelldefels, atenent a joves i adults en format individual, de parella i grupal, així com organitzant formació al personal sanitari del centre, fent un pont entre l’àmbit privat i el públic.

Em formo, a distància, com Mediadora Familiar i Intergeneracional el 2007, a través d’IS Intervenció Social i Associació Família i Pareja, a Sevilla.

L’any 2008 vaig iniciar una carrera empresarial complementària a la clínica, a l’àmbit de l’estratègia empresarial i del màrqueting, en simultani amb l’activitat en el Gabinet de Psicologia MARGUEBAH.

Vaig consolidar la meva experiència en teràpia amb parelles a través del Postgrau de Teràpia de Parella, (Universitat de Girona & Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella), entre 2009 i 2010.

El 2011 em formo a l’escola de negocis ESADE portant a terme un programa internacional de desenvolupament directiu. En el marc d’aquesta formació realitzo el programa Leadership Assessment and Development (LEAD), organitzat per Richard Boyatzis i Daniel Goleman, creadors del concepte d’Intel·ligència Emocional.

Entre el 2009 i el 2015, afegeixo i integro a lo anterior les tres maternitats de les meves filles Alícia, Inés i Clara.

L’any 2017, inicio el Màster d’Artteràpia Transdisciplinària i Desenvolupament Humà, per l’Institut d’Artteràpia Transdisciplinari de Barcelona (IATBA), reconegut per la Universitat European Graduate School, sent part de la seva 17a promoció.

Durant la meva trajectòria professional he estat sempre integrada en un grup de Supervisió de casos clínics, com a suport al treball clínic.

CONTACTE

peach-5.png

Com arribar-hi

CONTACTE

  Gràcies pel seu contacte. Ens posarem en contacte amb Vostè el més aviat possible.